مردم در حال تردد در کوچه کبابی‌های بازار
رنج قیمت: مناسب

کوچه کبابی‌ها کوچه‌ای شرقی‌غربی در بازار تهران است که از کوچه فراشباشی در غرب آغاز شده و تا بازار عباس‌آباد در شرق امتداد دارد. همچنین این کوچه با بازار کفاش‌ها نیز تقاطع دارد. کوچه کبابی‌ها بورس فروش فرش، گلیم، جاجیم و گبه است. در این بازار می‌توانید انواع فرش دستباف را تهیه کنید. همچنین تعدادی مرکز فروش پوشاک نیز در این کوچه قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، کوچه کبابی‌های بازار