مهرداد قوی‌زاد

مهرداد قوی‌زاد هم‌بنیانگذار، مدیر محتوا و عکاس در تهرانیکا.

تعداد مقاله مرتبط: 697

تعداد عکس: 3618