چند نفر در حال تردد از مقابل پاساژ ۲۴ فردوسی
رنج قیمت: مناسب

پاساژ ۲۴ در خیابان فردوسی قرار دارد. بازار خیابان فردوسی از بورس‌های قدیمی فروش لوازم صوتی‌تصویری در تهران است. از پاساژ ۲۴ می‌توانید انواع لوازم صوتی‌تصویری ماشین نظیر باند، انواع پنل ضبط ماشین و… را تهیه کنید.

برچسب‌ها: بازار خیابان فردوسی، پاساژ ۲۴ فردوسی