پاساژ گوهرین لاله زار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ گوهرین یکی از پاساژهای خیابان لاله‌زار است که اصناف آن در زمینه چاپ و تبلیغات فعالیت دارند. در این پاساژ جعبه، پاکت و دیگر لوازم بسته‌بندی تولید می‌شود. پاساژ گوهرین در کوچه زوارئیان قرار دارد.

برچسب‌ها: پاساژ آریای لاله زار، کوچه زوارئیان لاله زار