چند نفر در پاساژ گوهریان بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

گوهریان پاساژی کوچک در بازار تهران است. در این پاساژ انواع جوراب و لباس زیر فروخته می‌شود. پاساژ گوهریان در بازار عباس‌آباد قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار عباس‌آباد، پاساژ گوهریان بازار