پسری بر روی نرده‌های میانی پاساژ گلپای بازار نشسته
رنج قیمت: مناسب

پاساژ گلپا یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار مسگرها قرار دارد. پاساژ گلپا یکی از مراکز فروش کفش، کتونی و دمپایی است. در این پاساژ امکان خرید به صورت تکی وجود دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار مسگرها، پاساژ گلپای بازار