چند نفر در حال ورود به پاساژ کویتی‌های ۳ بازار
رنج قیمت: مناسب

یکی از پاساژ کویتی‌های بازار تهران، پاساژ کویتی‌های ۳ است. این پاساژ بورس فروش انواع پوشاک با قیمت مناسب است. این پاساژ در کوچه مهدوی (گذر باغ ایلچی) قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، گذر باغ ایلچی، واساژ کویتی های ۳ بازار