مردم در حال تردد در پاساژ کویتیهای ملت بازار

پاساژ کویتی‌های ملت یکی از مراکز خرید بازار تهران است. پاساژ کویتی‌های ملت در بازار مسگرهای بازار تهران قرار دارد. این بازار بورس پوشاک است و این پاساژ از معدود پاساژهای فروش پارچه در این بازار است.

برچسب‌ها: بازار، بازار مسگرها، پاساژ کویتیهای ملت بازار