مردم در حال تردد در پاساژ کویتیهای ملت بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ کویتی‌های ملت یکی از مراکز خرید بازار تهران است. پاساژ کویتی‌های ملت در بازار مسگرهای بازار تهران قرار دارد. این بازار بورس پوشاک است و این پاساژ از معدود پاساژهای فروش پارچه در این بازار است.

برچسب‌ها: بازار، بازار مسگرها، پاساژ کویتیهای ملت بازار