مردم جلوی پاساژ کوثر بازار ایستاده یا در حال عبورند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ کوثر بورس خرید سکه و طلا است. بخشی از بازار خیابان ۱۵ خرداد به عنوان یکی از بازارهای مهم در تهران به طلافروشان اختصاص دارد. پاساژ کوثر یکی از این مراکز خرید است.

برچسب‌ها: بازار، بازار ۱۵ خرداد بازار، پاساژ کوثر ۱۵ خرداد