مردم در حال تردد در پاساژ کمالی بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ کمالی یکی از مراکز فروش و پخش کفش در بازار تهران است. این پاساژ یکی از مراکز خرید بازار کفش سید ولی است که یکی از راسته‌های اصلی فروش و پخش کفش در بازار تهران محسوب می‌شود. در فروشگاه‌های این پاساژ هم کفش اسپرت و هم کفش کلاسیک فروحته می شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار سید ولی بازار، پاساژ کمال کفش بازار