چند نفر در یکی از راه‌روهای پاساژ غدیر ۸ بازار بازار نشسته‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ کتابچی یا پاساژ غدیر ۸ در کوچه معظم‌الدوله قرار دارد. این پاساژ یکی از مراکز فروش مواد بهداشتی و شوینده و همچنین انواع مواد غذایی خارجی در بازار تهران است.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ کتابچی بازار، کوچه معظم الدوله بازار