مردی در حیاط پاساژ کاووسی بازار ایستاده
رنج قیمت: مناسب

پاساژ کاووسی یکی از مراکز فروش چرم طبیعی در بازار تهران است. این پاساژ در بازار سید ولی، یکی از مراکز فروش و پخش کفش قرار دارد. همچنین دوخت انواع پارچه چرمی در پاساژ کاووسی انجام می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار سید ولی بازار، پاساژ کاووسی بازار