دو مرد در جلوی پاساژ کاسپین ایستاده به دوربین نگاه می کنند و میخندند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ کاسپین یکی از مراکز خرید بازار تهران است. در این پاساژ فروشندگان صنف پوشاک فعالیت دارند. پاساژ کاسپین در کوچه ارامنه، یکی از مراکز اصلی پخش پوشاک در بازار تهران قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ کاسپین بازار، کوچه ارامنه بازار