مردی در حال خارج شدن از پاساژ چرم بازار
رنج قیمت: مناسب

بازار منوچهرخانی یکی از مراکز اصلی فروش و پخش کفش در بازار تهران است. در این بازار شما می‌توانید کفش و لوازم دوخت و کفاشی نظیر چرم و چسب را تهیه کنید.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ چرم بازار، کوچه منوچهرخانی بازار