مردم در حال تردد در خیابان مولوی در مقابل پاساژ پردیس مولوی
رنج قیمت: مناسب

پاساژ پردیس یکی از مراکز خرید بازار مولوی است. در این پاساژ فروشندگان مواد غذایی و سیگار و دخانیات فعالیت می‌کنند.

برچسب‌ها: بازار مولوی، پاساژ پردیس بازار