دو مرد در حال شمردن پول در پاساژ وحدتی بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ وحدتی در بازار منوچهرخانی قرار دارد. این پاساژ به دلیل نزدیکی به بازار کفش منوچهرخانی مرکزی برای فروش انواع لوازم اولیه کفش است. انواع پارچه، فوم و اسفنج برای دوخت کفش را می‌توانید از پاساژ وحدتی خریداری کنید.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ وحدتی بازار، کوچه منوچهرخانی بازار