مردم در حال تردد در خیابان مولوی از مقابل پاساژ نیکبخت بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ نیکبخت یکی از مراکز خرید بازار مولوی است. این پاساژ مرکز فروش انواع مواد غذایی با قیمت مناسب است.

برچسب‌ها: بازار مولوی، پاساژ نیکبخت بازار