مردی جلوی ورودی پاساژ نگین مروی نشسته است

پاساژ نگین یکی از مراکز خرید کوچه مروی است. این پاساژ محل فروش لوازم آرایشی‌بهداشتی، عطر و اودکلن و پوشاک است.

برچسب‌ها: بازار، بازار کوچه مروی، پاساژ نگین مروی