مردی جلوی ورودی پاساژ نگین مروی نشسته است
رنج قیمت: مناسب

پاساژ نگین یکی از مراکز خرید کوچه مروی است. این پاساژ محل فروش لوازم آرایشی‌بهداشتی، عطر و اودکلن و پوشاک است.

برچسب‌ها: بازار کوچه مروی، پاساژ نگین مروی