پاساژ نگین امین‌حضور
رنج قیمت: مناسب

پاساژ نگین یکی از مراکز خرید بازار امین‌حضور است. پاساژ نگین بورس فروش لوازم برقی خانه و آشپزخانه است. این پاساژ در خیابان ایران یکی از مراکز فروش لوازم خانگی در بازار امین‌حضور قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار امین‌حضور، پاساژ نگین امین‌حضور