fallback picture

خیابان ناصرخسرو در محدوده تقاطع خیابان صوراسرافیل از مهم‌ترین بورس‌های لوازم الکتریکی و همچنین لوازم عکاسی است. مجتمع تجاری ناصرخسرو یکی از مراکز خرید این خیابان تاریخی است که هم به فروش لوازم عکاسی و هم فروش لوازم الکتریکی اختصاص دارد. از طریق لوکیشن زیر می‌توانید به مجتمع تجاری ناصرخسرو دسترسی داشته باشید.

پاساژ ناصرخسرو کجاست؟

توپخانه، ابتدای خیابان ناصرخسرو، روبروی مدرسه دارالفنون

نزدیک‌ترین ایستگاه مترو به پاساژ ناصرخسرو کدام ایستگاه است؟

پاساژ ناصرخسرو حدود ۵ دقیقه پیاده‌روی با ایستگاه امام خط ۱ و خط ۲ فاصله دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ ناصرخسرو