تابلوی ناقص پاساژ ناصرخسرو
رنج قیمت: مناسب

خیابان ناصرخسرو در محدوده تقاطع خیابان صوراسرافیل از مهم‌ترین بورس‌های لوازم الکتریکی و همچنین لوازم عکاسی است. پاساژ ناصرخسرو یکی از مراکز خرید این خیابان تاریخی است که هم به فروش لوازم عکاسی و هم فروش لوازم الکتریکی اختصاص دارد.

برچسب‌ها: بازار ناصرخسرو، پاساژ ناصرخسرو