مردی در حال تردد از مقابل پاساژ مینیاتور بازار در کوچه ارامنه
رنج قیمت: مناسب

پاساژ مینیاتور یکی از مراکز خرید بازار تهران است. در پاساژ مینیاتور فروشندگان انواع پوشاک مردانه فعالیت دارند. این پاساژ در کوچه ارامنه (موسوی) یکی از مراکز اصلی فروش و پخش پوشاک مردانه بازار تهران قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ‌مینیاتور بازار، کوچه ارامنه بازار