مردم در حال عبور در داخل و مقابل پاساژ مکرمی بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ مکرمی یکی از مراکز شناخته‌شده فروش لوازم تحریر در بازار تهران است. انواع دفتر سیمی و طراحی و انواع لوازم و ملزومات اداری را می‌توانید از فروشگاه‌های پاساژ مکرمی تهیه کنید.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ مکرمی بازار، کوچه مسجدجامع بازار