مردی در حال هل دادن چرخ در جلوی ورودی پاساژ منوچهرخانی بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ منوچهرخانی یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در کوچه منوچهرخانی بازار قرار دارد. در پاساژ منوچهرخانی لوازم تولید کفش نظیر پارچه و کفی و… فروخته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ منوچهرخانی بازار، کوچه منوچهرخانی بازار