مردی تکیه داده به نرده طبقه همکف پاساژ منصور کوچه مسجدجامع در حال کار با موبایل است
رنج قیمت: مناسب

پاساژ منصور یکی از مراکز فروش بازار تهران در زمینه لوازم تحریر است. انواع لوازم تحریر را می‌توانید از فروشگاه‌های پاساژ منصور تهیه کنید. این پاساژ در کوچه مسجدجامع قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ منصور کوچه مسجدجامع، کوچه مسجدجامع بازار