باربرها با بار پارچه در جلوی ورودی پاساژ ملت حمام چال تجمع کرده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ ملت یکی از مراکز فروش بزرگ انواع پارچه در بازار حمام‌چال است. بخشی از بازار حمام‌چال بورس فروش پارچه در بازار تهران است. از فروشگاه‌های پاساژ ملت می‌توانید انواع پارچه را با قیمت مناسب تهیه کنید.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ ملت بازار، کوچه حمام‌چال بازار