چند مرد جلوی پاساژ معظم مروی ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ معظم یکی از مراکز خرید کوچه مروی است. فروشگاه‌های این پاساژ تنها مکمل ورزشی می‌فروشند. بخشی از کوچه مروی بورس فروش مکمل‌ ورزشی است. این کوچه در خیابان ناصرخسرو قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار کوچه مروی، پاساژ معظم مروی