مردی کارتن بر دوش در حال خارج شدن از پاساژ مصباح خیام
رنج قیمت: مناسب

پاساژ مصباح یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در خیابان خیام قرار دارد و بورس فروش انواع چرخ خیاطی است.

برچسب‌ها: بازار، بازار خیام، پاساژ مصباح بازار