مردم در جلوی پاساژ مروارید در کوچه احمدی بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: ارزان

پاساژ مروارید یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در کوچه احمدی در نزدیکی خیابان مولوی قرار دارد. در پاساژ مروارید سیگار و دخانیات فروخته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار مولوی، پاساژ مروارید کوچه احمدی بازار، کوچه احمدی بازار