دو نفر در انتهای پاساژ محمدی بازار سید ولی در مغازه خود نشسته‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ محمدی یکی از مراکز خرید کوچک بازار تهران است. این پاساژ در بازار سید ولی قرار دارد. اصناف پاساژ محمدی در زمینه کفش و وسایل کفاشی فعال هستند.

برچسب‌ها: بازار، بازار سید ولی بازار، پاساژ محمدی بازار سید ولی