دو نفر در انتهای پاساژ محمدی بازار سید ولی در مغازه خود نشسته‌اند

پاساژ محمدی یکی از مراکز خرید کوچک بازار تهران است. این پاساژ در بازار سید ولی قرار دارد. اصناف پاساژ محمدی در زمینه کفش و وسایل کفاشی فعال هستند.

برچسب‌ها: بازار، بازار سید ولی بازار، پاساژ محمدی بازار سید ولی