مردی ایستاده و چند نفر در حال بسته‌بندی در مقابل پاساژ قدس بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ قدس یکی از مراکز خرید بازار تهران است. در این پاساژ کوچک صنف پوشاک فعالیت دارند. این پاساژ در کوچه مهدوی (گذر باغ ایلچی) قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ قدس بازار، گذر باغ ایلچی