مردید ر انتهای پاساژ قادری جدید بازار در مغازه خود نشسته است
رنج قیمت: مناسب

پاساژ قادری جدید یکی از مراکز فروش لوازم تحریر در بازار تهران است که در کوچه مسجدجامع بورس لوازم تحریر بازار قرار دارد. در این پاساژ می‌توانید از برخی فروشگاه‌ها سالنامه نیز تهیه کنید.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ قادری جدید بازار، کوچه مسجدجامع بازار