مردی در جلوی ورودی پاساژ قادری قدیم بازار ایستاده
رنج قیمت: مناسب

پاساژ قادری قدیم یکی از مراکز خرید بازار است که به فروش لوازم تحریر اختصاص دارد. این پاساژ در کوچه مسجدجامع، بورس اصلی فروش لوازم تحریر در بازار تهران قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ قادری بازار، کوچه مسجدجامع بازار