چند مرد جلوی پاساژ فیروزه محمدیه ایستاده به مردی در حال جابه‌جایی بار است نگاه می‌کنند
رنج قیمت: مناسب

مولوی یکی از مراکز فروش عمده مواد غذایی در تهران است. پاساژ فیروره در بازار مولوی قرار دارد. این پاساژ یکی از مراکز خریدی است که برای تهیه انواع مواد غذایی می‌توانید به فروشگاه‌های آن مراجعه کنید.

برچسب‌ها: بازار مولوی، پاساژ فیروزه مولوی، میدان محمدیه