مردی جلوی مغازه خود در پاساژ فرهنگ یک بازار نشسته و به دوربین نگاه می‌کند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ فرهنگ ۱ یکی از مراکز خرید کوچک بازار تهران است که فروشگاه‌های آن در زمینه فروش انواع پارچه فعالیت دارند. پاساژ فرهنگ یک در بازار زید پایین‌تر از چهارسوق کوچک قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار زید، پاساژ فرهنگ ۱ بازار