چند نفر داخل پاساژ فرهنگ بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ فرهنگ یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار سید ولی قرار دارد. پاساژ فرهنگ بورس فروش چرم و پارچه چرمی است.

برچسب‌ها: بازار، بازار سید ولی بازار، پاساژ فرهنگ بازار