مردی نسشته درکنار چرخ باربری جلوی ورودی پاساژ فدک کوچه پشت مسجد بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ فدک تحریر در کوچه پشت مسجد واقع شده. تولیدی‌های پوشاک مردانه در این پاساژ فعالیت دارند. البته بیشتر واحدهای این پاساژ خالی است. در این پاساژ فروشگاه‌ها تک فروشی ندارند و تنها به صورت عمده کالاهای خود را عرضه می‌کنند.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ فدک تحریر، کوچه پشت مسجد بازار