چند مرد در ورودی پاساژ فتحی بازار ایستاده به دوربین نگاه می‌کنند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ فتحی یکی از مراکز فروش پارچه بازار تهران است. این پاساژ در در بازار حمام‌چال قرار دارد. در پاساژ فتحی می‌توانید انواع پارچه را با قیمت مناسب خریداری کنید.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ فتحی بازار، کوچه حمام‌چال بازار