چند نفر در مغازه‌ای در پاساژ عطایی ناصرخسرو ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ عطایی واقع در خیابان ناصرخسرو یکی از مراکز خرید ظروف و لوازم آزمایشگاهی در تهران است. بخشی از خیابان ناصرخسرو از مراکز فروش لوازم آزمایشگاهی در تهران است.

برچسب‌ها: بازار ناصرخسرو، پاساژ عطایی بازار