چند نفر در جلوی ورودی پاساژ ظفر بازار ایستاده‌اند

پاساژ ظفر بازار تهران در نزدیکی خیابان مولوی قرار دارد. فروشگاه‌های این پاساژ در زمینه فروش مواد غذایی فعالیت دارند. این پاساژ در کوچه احمدی بازار قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار مولوی، پاساژ ظفر بازار، کوچه احمدی بازار