چند نفر در جلوی ورودی پاساژ ظفر بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ ظفر بازار تهران در نزدیکی خیابان مولوی قرار دارد. فروشگاه‌های این پاساژ در زمینه فروش مواد غذایی فعالیت دارند. این پاساژ در کوچه احمدی بازار قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار مولوی، پاساژ ظفر بازار، کوچه احمدی بازار