لباس‌های آویزامن‌شده در ورودی پاساژ صنایع بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ صنایع یکی از مراکز خرید بازار تهران است. فروشگاه‌های این پاساژ تولیدی‌های پوشاک، کمربند و لباس زیر هستند. پاساژ صنایع در بازار غریبان بازار قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار غریبان بازار، پاساژ صنایع بازار