مردم در حال تردد از جلوی پاساژ صلحی در کوچه معظم‌الدوله
رنج قیمت: مناسب

پاساژ صلحی در کوچه معظم‌الدوله قرار دارد. در این پاساژ می‌توانید انواع قهوه و انواع لوازم تم تولد را خریداری کنید. این پاساژ در یکی از بورس‌های اصلی پخش مواد غذایی ایرانی و خارجی بازار قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ صلحی بازار، کوچه معظم الدوله بازار