چند نفر داخل پاساژ صفویه ایستاده و مردی در حال گذر از جلوی پاساژ در کوچه ارامنه
رنج قیمت: مناسب

پاساژ صفویه یکی از مراکز خرید بازار تهران است. در این پاساژ ویپ، پاد، پیپ و فندک فروخته می‌شود. پاساژ صفویه در کوچه ارامنه قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ صفویه بازار، کوچه ارامنه بازار