مردم در حال تردد در کوچه ارامنه از مقابل پاساژ صالح بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ صالح یکی از مراکز خرید بازار تهران است. در این پاساژ فروشندگان صنف پوشاک مردانه فعالیت دارند. پاساژ صالح در کوچه ارامنه (موسوی) یکی از مراکز اصلی فروش و پخش پوشاک مردانه بازار تهران قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ صالح بازار، کوچه ارامنه بازار