مردم در حال خرید از مغازه‌های پاساژ شناور
رنج قیمت: مناسب

جلوخان شمالی مسجد امام یکی از بورس‌های انگشتر و سنگ‌های زینتی بازار تهران است. پاساژ شناور واقع در جلوخان مسجد یکی از مراکز فروش انگشتر، نقره و سنگ‌های زینتی، قیمتی و فاخر این بورس است.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ شناور بازار