پاساژ سهامی امین حضور
رنج قیمت: مناسب

پاساژ سهامی یکی از مراکز خرید کوچک لوازم خانگی در بازار امین‌حضور است. از فروشگاه‌های این پاساژ می‌توانید لوازم جهیزیه را به صورت کامل بخرید. پاساژ سهامی در خیابان ری، روبروی خیابان رزاق‌منش قرار دارد. 

برچسب‌ها: بازار امین‌حضور، پاساژ سهامی امین‌حضور