مردی درون مغازه‌ای در پاساژ سعادت بازار نشسته است
رنج قیمت: مناسب

پاساژ سعادت یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ به فروش فرش دستباف اختصاص دارد و یک از مراکز معتبر فروش فرش در بازار تهران است. پاساژ سعادت در کوچه نارونِ کوچه کبابی‌ها قرار دارد.  

برچسب‌ها: بازار، پاساژ سعادت بازار، کوچه کبابی‌های بازار، کوچه نارون بازار