مردم در حال تردد در پاساژ سجاد بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ سجاد یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار زید قرار دارد. پاساژ سجاد بورس فروش پوشاک مردانه است.

برچسب‌ها: بازار، بازار زید، پاساژ سجاد بازار زید