مردی در حال تردد در مقابل پاساژ زمرد کوچه احمدی بازار
رنج قیمت: ارزان

پاساژ توحید یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در کوچه احمدی در نزدیکی خیابان مولوی قرار دارد. در پاساژ توحید مواد غذایی فروخته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار مولوی، پاساژ زمرد کوچه احمدی بازار، کوچه احمدی بازار