مردم در حال تردد از مقابل پاساژ رویال بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ رویال یکی از مراکز خرید بازار تهران است. در این پاساژ که از چندین طبقه تشکیل شده تولیدی‌های انواع پوشاک فعالیت دارند. این پاساژ در گذر لوطی‌صالح قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ رویال بازار، گذر لوطی صالح