زنی داخل پاساژ ذوالفقار بازار ایستاده
رنج قیمت: مناسب

پاساژ ذوالفقار یکی از پاساژهای بازار تهران است. این پاساژ در کوچه بهبهانی بازار قرار دارد. در پاساژ ذوالفقار تولیدی‌های پوشاک فعالیت دارند.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ ذوالفقار بازار، کوچه بهبهانی بازار